Taalmaatjes

Over ons

Missie en Visie

Met Taalmaatjes Bonaire hopen we een positieve beweging in gang te zetten op Bonaire. Diversiteit niet als probleem, maar als kans. Want samen staan we sterker! Hieronder lees je meer informatie over onze missie en visie.

Missie

Waarvoor staan we?

• Taalmaatjes Bonaire zet zich in om meertaligheid te stimuleren om zodoende zelfredzaamheid te bevorderen en de sociale cohesie in de samenleving te versterken.

• Taalmaatjes Bonaire heeft in de eerste plaats een faciliterende rol en gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actief burgerschap.

• Een belangrijk aspect van het project is dat het uitgaat van gelijkwaardigheid. Er is geen sprake van een ‘helper’ en een ‘geholpene’. Beide partijen hebben persoonlijke leerdoelen en helpen elkaar om deze te bereiken.

Visie

Waarvoor gaan we?

• Het verbeteren van de spreekvaardigheid in talen die gesproken worden op Bonaire. Dit is onder andere van groot belang om baan- en opleidingsmogelijkheden te vergroten.

• Persoonlijke groei onder de deelnemers door bijvoorbeeld het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, geduld en cultureel relativisme.

• Het creëren van verbindingen tussen mensen uit verschillende gemeenschappen. De ontmoetingen met een persoon met een andere achtergrond leiden tot groter wederzijds begrip, acceptatie en respect voor elkaar.

• Sterkere sociale cohesie. De band tussen slechts twee deelnemers kan zich als een olievlek verspreiden en de deur openen voor hechtere banden tussen verschillende gemeenschappen.

• Mensen aansporen een actieve bijdrage te leveren aan de Bonairiaanse samenleving. Mensen die gelimiteerd zijn aan hun eigen taal trekken zich sneller terug of worden afhankelijk van anderen, terwijl ze van nature ondernemend en actief zijn. Een positieve ervaring met deze vorm van actief burgerschap en het delen van kennis, spoort mensen aan om ook op andere vlakken een bijdrage te leveren aan de samenleving.