Taalmaatjes

Over ons

Het ontstaan van Taalmaatjes Bonaire

Taalmaatjes Bonaire werd in 2017 opgericht door Gerjanne Voortman om mensen met een verschillende achtergrond op Bonaire samen te brengen. Hieronder lees je haar verhaal.

Taalmaatjes Bonaire

‘Contact maken en onderweg wat van elkaar leren’

“Als antropoloog deed ik in 2016 onderzoek naar de situatie van immigranten op Bonaire. Ik woonde toen zelf sinds één jaar op het eiland. Wat me opviel was dat veel problemen onder immigranten op de een of andere manier gekoppeld waren aan taal: Kwetsbaarheid op de werkvloer, je kinderen niet kunnen helpen met hun huiswerk, niet weten waar je aan kunt kloppen met problemen, enzovoorts. Mensen die zelfstandig en ondernemend zijn, worden afhankelijk omdat ze tegen taalbarrières aanlopen.

Behalve het in kaart brengen van de problemen wilde ik graag iets doen. Het overgrote deel van de immigranten op Bonaire is Spaanstalig en had vooral behoefte aan het leren van Nederlands. Na een oproep bleken veel Nederlandstaligen enthousiast om te helpen en ondertussen hun eigen taalvaardigheid uit te breiden. Ik bracht maatjes samen en begeleide bijeenkomsten in een buurtcentrum. Hier konden deelnemers samen oefenen en van elkaar leren. Eind 2019 werd ik uitgenodigd om Taalmaatjes Bonaire te pitchen voor ‘Appeltje van Oranje‘. Dit leidde niet alleen tot een aanmoedigingsprijs, maar ook tot mijn wens om het project te professionaliseren.

Daarbij zocht ik hulp. Met toegewijde bestuursleden en vrijwilligers richtte ik begin 2021 ‘Stichting Bonaire Connect’ op. Daarop volgde een toekenning voor subsidie vanuit de Samenwerkende Fondsen Cariben om het Spaans-Nederlands project ‘toekomstproof’ te maken. In 2022 ontvingen we een aanvulling hierop vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire.

De wens om Papiamentu toe te voegen bestond al sinds het begin van Taalmaatjes. Dat is immers de belangrijkste taal op Bonaire. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om Papiamentu te leren, maar ook hoe lastig het kan zijn om voldoende te oefenen. De wens kon eind 2022 in vervulling gaan, dankzij een subsidie vanuit ‘Tel mee met Taal’ en een aanvulling hierop vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

Na zeven jaar Taalmaatjes, vond ik het tijd voor een nieuwe koers en nieuw leiderschap voor de stichting. Eind 2023 heb ik Taalmaatjes Bonaire overgedragen aan een nieuwe projectleider, Mia Tweed. Samen met haar team zal zij zich blijven inzetten voor verbinding en empowerment door middel van taal.  

In de toekomst hoop ik dat Taalmaatjes Bonaire uitgebreid kan worden met nog meer andere talen. De bevolking van Bonaire is divers en groeit snel door immigratie. We kunnen onszelf terugtrekken binnen onze eigen gemeenschappen en accepteren dat we van elkaar vervreemden. Óf, we kunnen contact maken, ontdekken wat we met elkaar gemeen hebben en onderweg wat van elkaar leren.”